Impressum en voorwaarden voor deelname

- IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapy. Hier vind je de link naar de officiële website van de IEMT assosiation. 

- Op iemtonline.com wordt geen persoonlijke informatie van je gevraagd, tenzij je graag persoonlijk contact met ons wilt opnemen om vragen te stellen of als je doorverwezen wilt worden. 

- Iemtonline.com is voor jou als consument derhalve volledig anoniem. 
 
- Wel worden er cookies gebruikt omdat wij een embedded Youtube filmpje op de site hebben staan. De site zal niet goed werken als je deze niet accepteert.

- Iemtonline.com kosteloos voor eenieder die er gebruik van wil maken! 

- Bij Iemtonline.com wordt het IEMT basisprotocol gecombineerd met technieken uit de EMDR methode zodat het online werkbaar wordt. Omdat oogbewegingen niet mogelijk zijn is er voor dit alternatief gekozen. 

- IEMT in een persoonlijke coachingssessie gaat een stuk verder dan wat er online mogelijk is! Ben je ervan bewust dat Iemtonline.com niet voor iedereen werkt en dat persoonlijke ondersteuning soms nodig is om tot optimale resultaten te komen. Vraag ons om advies als je ergens over twijfelt, ook advies is gratis!! 

- Als je ons om een verwijzing vraagt zullen wij je uitsluitend doorverwijzen aan  gecertificeerde advanced IEMT coaches. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan is het voor aanvang van de oefeningen van belang dat er een aantal zaken uitgesloten worden. IEMT mag niet worden toegepast wanneer er sprake is van een van onderstaand situaties;   

 

Cliënt verklaart dat bij hem/haar geen sprake is van:    

•       Een oogziekte (zoals bijvoorbeeld conjunctivitis, glaucoma, loslatend netvlies, zwartoog als gevolg van een recent trauma);  

•       Een neurologische stoornis, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Ménière (symptomen duizelingen, tinnitus en gehoorverlies), bij stoornissen van balans, bij multiple sclerose, bij epilepsie, geschiedenis van hoofdletsel en beroerte, bij de ziekte van Parkinson;  

•       Een psychiatrisch ziektebeeld, psychotisch ziekteverleden of psychotische ziektebeelden;  

•       Nog moeten getuigen in een strafrechtelijk proces; 

•       Vermijding of vervanging van reguliere medische of psychiatrische interventie; 
 

Hij/zij zal wanneer Iemtonline.com dit nodig acht, contact opnemen met de huisarts voor verdere behandeling.  

Deze uitsluitingsgronden zijn opgesteld door de IEMT association voor behandeling met oogbewegingen. Iemtonline.com houdt dezelfde richtlijnen aan ook al wordt er geen gebruik gemaakt van oogbewegingen.